روشنایی

معرفی نور مناسب پارکینگ

 این گفتار و با توجه به موضوع انتخابی آن، یعنی نورپردازی و روشنایی پارکینگ، نخست باید به لزوم نیاز فضای پارک اشاره شود. در گستره زندگی شهری و تغییراتی که در چهارچوب نیازها و امکانات پیش آمده است، معماری هم از این تغیرات مستثنی نبوده و در روند برنامه های خود، طراحان را وادار کرده است که فضاهایی را به عنوان الزامات اصلی از مساحت سایت پروژه در نظر بگیرند. به بیان دیگر، با توجه به افزایش روزافزون تعداد خودروها، باید حضور عرصه هایی به عنوان محل پارک، در طراحی پروژه های ساختمانی در نظر گرفته شود.

پارکینگ فضایی است که در مدت زمان مشخصی، برای توقف ماشین ها در نظر گرفته می شود. در گذشته و به دلیل تعداد کم وسایل نقلیه، از حاشیه خیابان ها برای توقف استفاده می شد، اما با توجه به افزایش روز افزون خودروها، دیگر خیابان ها پاسخگوی این حجم از وسایل برای پارک کردن نیستند. از طرفی عوامل دیگری مثل سرقت اتومبیل هم نیاز به فضاهایی امن برای پارکینگ را دوچندان کرده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید